We are sorry but this website does not work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
Naar home

Vordering indienen

Voor het indienen van een vordering, verzoeken we u vriendelijk onderstaand formulier volledig in te vullen. Wij nemen spoedig contact met u op.

Betreft vordering op *

* Verplichte velden

Heeft u een overeenkomst gesloten met de gefailleerde?

Zijn er algemene voorwaarden van toepassing?

Doet u een beroep op eigendomsvoorbehoud, retentierecht of recht van reclame?

Heeft u pandrechten of een recht van hypotheek?

**Selecteert u ‘Ja’? Upload het desbetreffende document hieronder bij ‘bewijsstukken’.

Bewijsstukken toevoegen

0 bestanden aan het uploaden en verzenden…