We are sorry but this website does not work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
Naar home

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer u bestuurder bent van een gefailleerde organisatie, kan het voorkomen dat de curator u persoonlijk aansprakelijk stelt.

Bijvoorbeeld uit hoofde van schuldeisersbenadeling (Pauliana). Ook dan zijn we er voor u. Wij beschikken over veel kennis en ervaring op dit gebied. En we kennen als geen ander de belangen en het speelveld van de curator in (grote) faillissementen. Met ons staat u sterk.